• آخرین بروز رسانی : 1400/06/28

مرکز پذیره نویسی سلولهای بنیادی خونساز

 

به نام پروردگار

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد.وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست

مرکز پذیره نویسی سلولهای بنیادی

سلولهای بنیادی خونساز در بدن هر شخص مسئول ساختن اجزای خون می باشند. یکی از روشهای درمان بیماری ها و بدخیمی های خون ، پیوند سلولهای بنیادی خونساز به بیمار می باشد.

شرط اول برای پیوند سلولهای بنیادی خونساز به بیمار، سازگاری ژنتیکی سلولهای بیمار و اهدا کننده است.

 

از آنجا یی که احتمال یافتن اهدا کننده مناسب در بین افراد خانواده و بستگان بیمار محدود است،هدف مرکز پذیرش اهدا کنندگان سلولهای بنیادی خونساز کمک به بیماران جهت یافتن اهدا کننده مناسب از میان افراد خویشاوند می باشد.

 

شرایط عضویت در مرکز پذیرش اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز

1- سن 18الی 50 سال

2- انگیزه بالای اهداکننده برای کمک به بیماران

3- سلامت اهداکننده از نظر بیماریها مانند بیماری قلبی و کلیوی و همچنین بیماریهای خونی قابل انتقال مانند ایدز، هپاتیت     

4- بررسی شرایط عضویت توسط پزشک مر کز  

 

 

 

 

 

 

 

نحوه اهدای سلولهای بنیادی خونساز از طریق خون محیطی و روش آ فرزیس می باشد.

 

مرکز پذیرش اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز از اول اسفند 1387 در سازمان انتقال خون تهران

تاسیس گردید و طی یک سال گذشته در استانهای مختلف شروع به فعالیت کرد.

در حال حاضر مرکز سلولهای بنیادی خونساز در این استان در سازمان انتقال خون خوزستان  

از روز شنبه تا چهارشنبه     از ساعت   8    الی   13

پنج شنبه                    از ساعت      8   الی     12 در پایگاه امانیه پذیرش و نمونه گیری برای اهدای سلولهای بنیادی انجام می شود.

 

آدرس:  امانیه ،جنب بیمارستان رازی، سازمان انتقال خون اهواز تلفن :33335983